Finance DeliveryFinance Delivery

About us

Caprice Bangor Ltd was established in 1983 in Bangor High Street, a family firm whose main objective was to supply quality furniture, carpets and beds at reasonable prices, with a commitment to customer service and reliability.During the past 30 years we have grown to be a successful company and have recently moved to new premises at Tesco roundabout, Caernarfon Road, Bangor.The company is still a family run firm with Malcolm Morris Chairman, Neal Morris Managing Director and Dominic McGrath Sales Director heading a sales team with vast experience in the retail furnishing industry.Sefydlwyd Caprice Bangor Cyf ym 1983 ar Stryd Fawr Bangor, cwmni teuluol a’i brif amcan i gyflenwi dodrefn, carpedi a gwelyau o ansawdd am brisiau rhesymol, gydag ymrwymiad i wasanaeth i’r cwsmer a bod yn ddibynadwy.Yn ystod y 30 mlynedd diwethaf rydym wedi tyfu i fod yn gwmni llwyddiannus ac yn ddiweddar rydym wedi symud i adeilad newydd ger cylchfan Tesco, Ffordd Caernarfon, Bangor.Cwmni teulu yw’r cwmni o hyd gyda Malcolm Morris, Cadeirydd, Neal Morris, Cyfarwyddwr Rheoli, a Dominic McGrath, Cyfarwyddwr Gwerthu, yn arwain tîm gwerthu gyda phrofiad sylweddol yn y diwydiant manwerthu dodrefn.
Caprice Bangor